ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

BOSCA Hukuk Bürosu başta enerji hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, birleşme devralmalar, finansman hukuku, uyuşmazlık çözümü ve tahkim olmak üzere hukukun bir çok alanında müvekkillerine avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Aşağıda hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edilebilirsiniz.

 

 • Kişisel Veri Koruma Hukuku
  Bireylerin kişisel verilerinin korunması günümüzde neredeyse tüm işletmelerin karşılaştığı önemli hususlardan biridir. Personel çalıştıran tüm şirketlerden, perakende satış yapan şirketlere ve hastanelere kadar her türlü...
  Daha Fazla
 • Enerji Hukuku
  Enerji, günümüzün modern ve hızlı değişen dünyasının itici gücüdür. Giderek artan enerji ihtiyacı hükümetlerin ve enerji şirketlerinin çevreyi ve ekonomik gelişmeyi etkileyen karmaşık kararlar vermesini...
  Daha Fazla
 • Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri
  Şirket satın alma ve birleşmeleri sağlıklı bir ekonominin göstergesidir ve en önemlisi şirketin sahiplerine ve yatırımcılarına getiri üretmesinde en önemli yollardan birisidir. Şirket sahipleri ve...
  Daha Fazla
 • Proje Finansmanı
  Bir proje finansmanı; çoğu zaman hükümetler, kredi sağlayanlar, krediyi kullananlar, tedarikçiler gibi farklı tarafların sürece dahil olmasını gerektirdiğinden tüm bu tarafların hukuki ihtiyaçlarını son termin...
  Daha Fazla
 • Banka ve Finans
  2008 yılında yaşanan ekonomik krizden bu yana, geçtiğimiz yıllar finansal piyasaların en zor dönemlerinden biri olmuştur. Sürekli olarak değişen koşullara uyum sağlamak için yenilikçi fikirlerin...
  Daha Fazla
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
  Sanayi devrinden günümüze ekonomik hayat küresel ölçeğe ulaşmıştır. Ticari hayatın inanılmaz şekilde gelişmesi ekonomik rekabetin artması sonucunu doğurmuştur.Ticari hayatın en önemli aktörü olan tacir ve şirketlerin tüm iş...
  Daha Fazla
 • Özelleştirme
  1980’li yıllarda yaşanan ekonomik değişimler dünya ekonomisi için yeni bir dönem yaratmıştır. Bu dönemde özelleştirmeler çoğu ülkenin gündeminde en önemli ve vazgeçilmez yere sahip oldu....
  Daha Fazla
 • Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim
  Gerek ticari hayatta gerekse iş dünyasını doğrudan yada dolaylı olarak ilgilendiren bir çok konuda taraflar uzlaşma sağlayamadıkları konularda uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelere yahut tahkim kurullarına...
  Daha Fazla
 • Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri
  Türkiye’de kamu kaynaklarını kullanılarak veya kamu bütçesinden harcama yapılarak temin edilen mal ve hizmetler ile yapım işleri Kamu İhale Kanununa tabidir. Büromuz kamu ihale işlemleri...
  Daha Fazla
 • Spor Hukuku
  Profesyonel sporcuların kulüpleri ile olan hukuki ilişkilerinde sözleşmeler önemli bir yere sahiptir. Ayrıca sporcuların kulüplerine hizmet ettikleri süre içerisinde kendi kişisel markalarını kullanmaları ve bu...
  Daha Fazla
 • Fikri Mülkiyet
  Marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai haklar ve telif hakları gibi fikri mülkiyet haklarıyla ilgili ihlallerin dava yoluyla kaldırılması ve uğranılan zararın giderilmesi konularında hukuki...
  Daha Fazla