Enerji Hukuku

Enerji, günümüzün modern ve hızlı değişen dünyasının itici gücüdür. Giderek artan enerji ihtiyacı hükümetlerin ve enerji şirketlerinin çevreyi ve ekonomik gelişmeyi etkileyen karmaşık kararlar vermesini gerektirmektedir. Bütün bu faktörler enerji sektörü üzerinde çalışan uzmanların sektörle ilgili özel bilgi sahibi olmalarını şart koşar.

Bu bağlamda büromuz, enerji sektöründe faaliyet gösteren veya faaliyet göstermek isteyen şirketler için hukuki risk analizi hazırlamakta ve bu risklere karşı önlem alınmasını sağlayacak şekilde danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere sağladığımız hukuki danışmanlık hizmeti; lisanslama süreci işlemleri, elektrik satış sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, enerji santrallarının kurulumunda EPC sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, idari işlemlerden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, enerji sektöründeki birleşme ve devralmalar, enerji yatırımlarında proje finansmanı, kamulaştırma işlemleri, hukuki mevcut durum raporlarının hazırlanması, enerji yatırımlarını ilgilendiren sözleşmelerin müzakeresi gibi konuları kapsamaktadır.

Written by