Kişisel Veri Koruma Hukuku

Bireylerin kişisel verilerinin korunması günümüzde neredeyse tüm işletmelerin karşılaştığı önemli hususlardan biridir. Personel çalıştıran tüm şirketlerden, perakende satış yapan şirketlere ve hastanelere kadar her türlü müessese kişisel verileri toplamakta, depolamakta ve işlemektedir. Bu işlemlerin hukuki boyutu belli başlı esaslarca düzenlenmektedir. Bu esasların arasında örnek olarak açık rıza ve aydınlatma yükümlülüğü yer alır. Bunlar da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği’nin 95/46/EC sayılı Direktifi ve Avrupa Konseyi’nin 1981 tarihli Şahısların Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi Hususunda Korunması Hakkında Anlaşma gibi çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatta yansıtılmaktadır.

Büromuz müvekkillerimize teknik, hukuki ve idari tedbirler ve eğitim programlarından oluşan, işletmeleri 6698 sayılı Kanun ile yönetmelik ve tebliğ gibi diğer mevzuatla getirilen yükümlülükler doğrultusunda organize etmeyi amaçlayan kapsamlı uyum planları sunmaktadır. Avukatlarımız bunu veri koruma hukuku bilgilerine dayanarak ve büromuzun bu alanda uzmanlaşmış bilişim şirketleriyle kurduğu ortaklıklar yoluyla yapmaktadır. Hukuki ve teknik ekspertizin bir araya getirilmesiyle müvekkillerimize geniş kapsamlı, veri koruma yükümlülüklerine uyumu amaçlayan hizmetler sağlanmaktadır.

Written by