Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Gerek ticari hayatta gerekse iş dünyasını doğrudan yada dolaylı olarak ilgilendiren bir çok konuda taraflar uzlaşma sağlayamadıkları konularda uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelere yahut tahkim kurullarına başvurmaktadır.

Çeşitli sektördeki ulusal ve uluslararası firmalar karşılaştıkları uyuşmazlık konularında büromuzun deneyimlerinden faydalanmaktadır. Büromuz bu bağlamda ulusal ve uluslararası şirketlerin yüksek önemdeki ticari, idari uyuşmazlıklarının çözümünde gerek mahkemeler nezdinde gerekse tahkim kurullarında hukuki destek sağlamaktadır.

Written by